00982136303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

دکانتور آزمایشگاهی چیست ؟

قیف جدا کننده یکی از ابزار آزمایشگاهی است که از ابزار آزمایشگاهی است که مایعات را بر اساس چگالی از هم جدا می کند. بطور مثال اگر مخلوط روغن و آب را در مخزن این دستگاه بریزیم بر حسب چگالی مواد در داخل این ظرف تفکیک می شود اگر شیر زیر ظرف را باز کنیم مایعی که دارای چگالی بالاست د رزیر قرار گرفته و از دستگاه خارج می گردد تا اینکه به مرز جدایی مایعات برسد، در چنین حالتی شیر را می بندیم و دستگاه با موفقیت دو مایع مخلوط را از هم جدا می کند. یک قطعه از ظروف و لوازم آزمایشگاهی است که در استخراج های مایع – مایع برای جدا سازی اجزای یک مخلوط درون دو فاز حلال امتزاج نا پذیر از چگالی های مختلف استفاده شده است.

دکانتور

دکانتور آزمایشگاهی چیست ؟

قیف جدا کننده یکی از ابزار آزمایشگاهی است که از ابزار آزمایشگاهی است که مایعات را بر اساس چگالی از هم جدا می کند. بطور مثال اگر مخلوط روغن و آب را در مخزن این دستگاه بریزیم بر حسب چگالی مواد در داخل این ظرف تفکیک می شود اگر شیر زیر ظرف را باز کنیم مایعی که دارای چگالی بالاست د رزیر قرار گرفته و از دستگاه خارج می گردد تا اینکه به مرز جدایی مایعات برسد، در چنین حالتی شیر را می بندیم و دستگاه با موفقیت دو مایع مخلوط را از هم جدا می کند. یک قطعه از ظروف و لوازم آزمایشگاهی است که در استخراج های مایع – مایع برای جدا سازی اجزای یک مخلوط درون دو فاز حلال امتزاج نا پذیر از چگالی های مختلف استفاده شده است.

طریقه کار دکانتور چگونه است

برای استفاده از یک قیف جدا کننده یا همان دکانتور محلول را از بالا اضافه می کنیم و درب دکانتور بسته می شود. چندین بار دکانتور را بر می گردانیم و دو محلول را در دکانتور مخلوط می کنیم. امولوسیون های با قدرت تشکیل می شوند. شیر قسمت پایین برای رها کردن فشار بخار اضافی باز می شود. محلول کنار گذاشته می شود. شیر بالا و پایین تر به وسیله ی نیروی گرانش آزاد می شود. با رها شدن فاز پایین شیر بالایی باید برای متعادل سازی فشار بین داخل قیف و اتمسفر باز شود و لایه ی درون یک محفظه یا فلاسک ارلن مایر پیچک در آخر محکم بسته شدن شیر دکانتور بسیار اهمیت دارد.

ایمنی دکانتور

بزرگ ترین خطر یک دکانتور زمانی ایجاد فشار است. طی مخلوط کردن، گازی تولید می شود که ناشی از فشار واکنش هاست. این مساله را می توان به سهولت با گشودن دو شیر در بالای دکانتور حل کرد بطوری که در زمان مخلوط کردن مایع دو درب موجود در بالای دکانتور را باز کرد. همچنین هنگام مخلوط کردن باید شیرها را محکم نگه داریم تا از جا در نیاید و مایعات بیرون نریزد. برای انجام این کار شیر را با دست محکم نگه دارید.

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی