009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

فلز چیست ؟

مقصود از آن مقدار باری است که فلز می تواند تحمل کرده، نشکند. بسیاری از فلزات، وقتی گرم هستند، اگر تحت فشار قرار گیرند، شکل خود را زیادتر از موقعی که سرد هستند، تغییر می دهند. بسیاری از فلزات در زیر فشار متغیر مانند نوسانات، آسانتر از موقعی که سنگین باری را تحمل می کنند، می شکنند.

دلیل اول آن است که با طرح ریزی و براق کردن صحیح می توان فلزات را به شکل خیلی صاف تهیه کرد. گرچه آنها نیز تصاویر را خوب منعکس می کنند، ولی ظاهر سفید و درخشان بیشتر قطعات فلزی صیقلی شده را ندارند. به طور کلی جلا و درخشندگی فلز بستگی دارد به گروه الکترون های آن دارد.

الکترون ها می توانند هر نوع انرژی را که به روی فلزات می افتد جذب کنند، زیرا در حرکت آزاد هستند. بیشتر انرژی الکترون ها از تابش نوری است که به آنها می افتد، خواه نور آفتاب باشد یا نور برق. اکثر فلزات همه انرژی جذب شده را پس می دهند، به همین دلیل، نه تنها درخشان بلکه سفید به نظر می آیند.

بسیاری از فلزات در حرارت ویژه ای، آرایش یون های خود را تغییر می دهند. با تغییر ترتیب آرایش یون های بسیاری از خصوصیات دیگر فلز نیز دگرگون می شود و ممکن است فلز کم و بیش شکننده، قردار، بادوام و قابل انحنا شود یا اینکه انجام کار با آن آسان گردد. بسیاری از فلزات در هنگام سرد بودن، به سختی تغییر شکل می پذیرند. بیشتر فلزات جامد را به زحمت می توان در اثر کوبیدن به صورت ورقه و مفتول های سیم آورده، ولی اگر فلز گرم شود، انجام هر دو آسان است.

فلزات برای قرن ها توجه بشر را به خود جلب کرده است چرا که مردم با استفاده از فلزات قادر به ساخت ابزارهایی با قابلیت های بالا شدند که هم در جنگ و هم در تدارکات از آن استفاده می کردند. طلا و نقره با عیار بالا از عصر سنگی برای بشر شناخته شده بوده است. استخراج سرب و نقره از سنگ معدن هایشان از هزاره چهارم قبل از میلاد انجام می شده است.

سیانور-پتاسیم - سیانور دو پتاسیم - سیانور چیست - چگونگی مرگ با سیانور - سیانور مارمولک - طلا - اکسید-کلسیم- شیمی- آلی - فلز - فروش مواد شیمیایی - آب-سنگین-چیست - آب سنگین اراک چیست - سیانور چیست -خاک-طلا - خرید سیانور - فلز طلا - سیانور - مواد شیمیایی - فروش سیانور پتاسیم - قیمت سیانور پتاسیم - خرید سیانور پتاسیم.

مشاهده بیشتر

فلزها، فروش فلزها، قیمت فلزات، خرید فلزات

009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

فلز چیست ؟

مقصود از آن مقدار باری است که فلز می تواند تحمل کرده، نشکند. بسیاری از فلزات، وقتی گرم هستند، اگر تحت فشار قرار گیرند، شکل خود را زیادتر از موقعی که سرد هستند، تغییر می دهند. بسیاری از فلزات در زیر فشار متغیر مانند نوسانات، آسانتر از موقعی که سنگین باری را تحمل می کنند، می شکنند.

دلیل اول آن است که با طرح ریزی و براق کردن صحیح می توان فلزات را به شکل خیلی صاف تهیه کرد. گرچه آنها نیز تصاویر را خوب منعکس می کنند، ولی ظاهر سفید و درخشان بیشتر قطعات فلزی صیقلی شده را ندارند. به طور کلی جلا و درخشندگی فلز بستگی دارد به گروه الکترون های آن دارد.

الکترون ها می توانند هر نوع انرژی را که به روی فلزات می افتد جذب کنند، زیرا در حرکت آزاد هستند. بیشتر انرژی الکترون ها از تابش نوری است که به آنها می افتد، خواه نور آفتاب باشد یا نور برق. اکثر فلزات همه انرژی جذب شده را پس می دهند، به همین دلیل، نه تنها درخشان بلکه سفید به نظر می آیند.

بسیاری از فلزات در حرارت ویژه ای، آرایش یون های خود را تغییر می دهند. با تغییر ترتیب آرایش یون های بسیاری از خصوصیات دیگر فلز نیز دگرگون می شود و ممکن است فلز کم و بیش شکننده، قردار، بادوام و قابل انحنا شود یا اینکه انجام کار با آن آسان گردد. بسیاری از فلزات در هنگام سرد بودن، به سختی تغییر شکل می پذیرند. بیشتر فلزات جامد را به زحمت می توان در اثر کوبیدن به صورت ورقه و مفتول های سیم آورده، ولی اگر فلز گرم شود، انجام هر دو آسان است.

فلزات برای قرن ها توجه بشر را به خود جلب کرده است چرا که مردم با استفاده از فلزات قادر به ساخت ابزارهایی با قابلیت های بالا شدند که هم در جنگ و هم در تدارکات از آن استفاده می کردند. طلا و نقره با عیار بالا از عصر سنگی برای بشر شناخته شده بوده است. استخراج سرب و نقره از سنگ معدن هایشان از هزاره چهارم قبل از میلاد انجام می شده است.

سیانور-پتاسیم - سیانور دو پتاسیم - سیانور چیست - چگونگی مرگ با سیانور - سیانور مارمولک - طلا - اکسید-کلسیم- شیمی- آلی - فلز - فروش مواد شیمیایی - آب-سنگین-چیست - آب سنگین اراک چیست - سیانور چیست -خاک-طلا - خرید سیانور - فلز طلا - سیانور - مواد شیمیایی - فروش سیانور پتاسیم - قیمت سیانور پتاسیم - خرید سیانور پتاسیم.

مشاهده بیشتر